Al contingut principal

Tarifació social a serveis educatius municipals

  • Adaptem el preu a la teva butxaca! Nou sistema de tarifació social

La tarifació social dóna resposta al Pla de Garantia Educativa (ajuts,  bonificacions i programes) dins el Pla Local d’Infància amb l’objectiu que cap infant perdi l’oportunitat d’accedir a l’educació per motius de la seva condició econòmica. El nou model de tarifació afecta els serveis educatius de:

  • Escoles bressol municipal
  • Escola de Música Victòria dels Àngels i Conservatori
  • Escola municipal d’Art i Disseny

Novetats

  • Increment important del percentatge de bonificació. Permet l’accés a més beneficis a famílies vulnerables però també a famílies amb renda mitjana.
  • Millora la universalitat en l’accés a l’educació. Permet obtenir unes bonificacions i ajuts sense haver de passar per Serveis Socials.
  • Dóna coherència a la totalitat de les bonificacions i ajuts que es donen des de l’Ajuntament.

Tarifació

Només té en compte la renda familiar. Pren com a índex de referència l’IRSC. A partir d’aquest índex s’estableixen fórmules que defineixen 4 trams de renda que es corresponen amb 4 preus públics diferenciats.

La tarifació dels centres, es fa d’acord amb el valor social del servei educatiu:

  • Bressol. Clau per a la conciliació i la socialització en la primera etapa l’educació infantil: s’incrementa la bonificació del 37% al 70%. A més, es pot complementar fins al 100% amb ajuts de serveis socials
  • Escola d’Art. Imparteix cicles formatius de grau professional, clau per a millorar la inserció laboral dels joves: Es passa a bonificar el 50% de les quotes
  • Escola Municipal de Música i Conservatori. Tarifació de prop del 33% de les quotes, complementat amb programes d’educació musical a les escoles públiques que tenen com a objectiu democratitzar l’accés a l’educació musical.

 

Simulador quota escoles bressol
No
No
Top