Al contingut principal

Quotes a les escoles bressol municipals

 • Escola bressol municipal Gargot
 • Escola bressol municipal Mare de Déu de Montserrat

Els preus públics per al curs 2017-2018 estan subjectes a possibles variacions en funció del finançament dels ens supralocals.

Escoles Cavall Fort, Gargot, El Niu, La Mimosa, Mare de Déu de Montserrat i Tricicle

La quota mensual comprèn:

1. Quota de menjador

 • Servei dinar / preu mensual: 134,80€
 • Servei berenar / preu mensual: 40,60€
 • Servei dinar i berenar / preu mensual: 153,80€
 • Quota alletament / preu mensual: 67,40€
 • Quota alletament i berenar / preu mensual: 94,70€
 • 1 dinar esporàdic: 9,40€
 • 1 berenar esporàdic: 2,40€

2. Quota escola bressol

 • Quota mensual: 255,50€
 • Quota mig mes: 127,75€
 • Quota mensual grup d'horari reduït (9-13h): 170,30€
 • Quota mig mes grup d'horari reduït: 85,15€
 • Quota activitat d'estiu, sense dinar: 88€

Els mesos de setembre i juliol, s'abonarà la quota de mig mes.

3. Servei d'acollida

 • Servei d'acollida mensual de 8 a 9h: 41,40€
 • Servei d'acollida mig mes de 8 a 9h: 20,70€
 • Servei d’acollida mensual de 8.30 a 9 h: 20,70€
 • Servei d'acollida mig mes de 8.30 a 9h: 10,35€
 • Servei d’acollida esporàdic de 8 a 9h: preu diari, 5,00€
 • Servei d’acollida esporàdic de 8.30 a 9h: preu diari, 2,50€

Per obrir el servei d’acollida caldrà un nombre mínim d’alumnat inscrit al servei.

Escola El Molí

La quota mensual comprèn:

1. Quota escola bressol

 • Horari de 9 a 12 h: 153,30€  5 dies/set · 122,64€  4 dies/set · 91,98€  3 dies/set
 • Horari de 9 a 15 h: 255,50€ 5 dies/set · 204,40€ 4 dies/set · 153,30€ 3 dies/set

2. Servei d'acollida

 • Horari de 8 a 9h: 41,40€ 5 dies/set · 33,12€ 4 dies/set · 24,84€ 3 dies/set · 16,56€ 2 dies/set · 8,28€ 1 dia/set · 5,00€ esporàdic
 • Horari de 8.30 a 9h: 20,70€  5 dies/set · 16,56€ 4 dies/set · 12,42€ 3 dies/set · 8,28€ 2 dies/set · 4,14€ 1 dia/set · 2,50€ esporàdic

El preu de l'escola bressol s'abonarà mensualment. El mes de setembre s'abonarà la quota de mig mes.

 

Top