Al contingut principal

Pla accessibilitat Eixample Sud

  • Pla d'accessibilitat a Eixample Sud. Àmbit d'actuació
  • Pla d'accessibilitat a Eixample Sud. Millores al passeig Antoni Gaudí

El gener de 2017 s'inicien un seguit d’actuacions a varis carrers de l’Eixample Sud per millorar l’accessibilitat al barri. Les obres afecten dues zones diferenciades: una delimitada pels carrers Bergara, avinguda Gràcia, Mariné i passeig Antoni Gaudí; i el passeig Antoni Gaudí, en tota la seva longitud.

En concret, els carrers de l’Eixample Sud afectats per les obres a partir del dilluns 9 de gener són Mariné, Sant Eduard i Bergara, entre avinguda de Gràcia i passeig Antoni Gaudí; i Sant Josep, Santa Teresa i Sant Salvador, entre Mariné i Bergara. Els treballs consistiran bàsicament en l’ampliació i arranjament de voreres, desplaçament de fanals, soterrament de les instal·lacions de telefonia i electricitat, retirada d’arbrat i formació de nous escocells.

No es preveuen fer talls de trànsit en aquesta zona durant els quatre mesos que han de durar els treballs, únicament restriccions d’estacionament als trams afectats.

Millores al passeig Gaudí

L’actuació al passeig Antoni Gaudí, que començarà el primer semestre del 2017, inclou millores de dos tipus. D’una banda, obres de repavimentació d’asfalt i d’adequació de parterres. De l’altra, actuacions de l’àmbit de parcs i jardins consistents en poda d’arbrat, condicionament de parterres, replantació d’arbustos i instal·lació de passos pavimentats.

Reurbanització carrer Santa Engràcia

Les obres iniciades el passat mes d'abril contemplen la reurbanització del carrer en tota la seva longitud, ampliant voreres i substituint l'arbrat existent que malmetia les voreres. Amb aquesta actuació es millorarà en accessibilitat tant en vorera com en calçada, amb el nou asfaltat del vial. Es preveu que les obres finalitzin la primera quinzena de juliol.

Millores al carrer Granada

Actuacions de millora a les voreres del carrer Granada, arranjant els escocells malmesos i adequant els passos de vianants a la normativa vigent. Les actuacions es duen a terme dintre del servei de manteniment de voreres del municipi, lot 2.

Més informació

Trobareu informació detallada als documents relacionats Presentació del Pla d’accessibilitat de Sant Cugat a l’Eixample Sud (de novembre de 2016) i Presentació del Pla d’accessibilitat de Sant Cugat a l’Eixample Sud: carrers Sant Eduard i Mariné  (de març de 2017). Aquest segon document introdueix les modificacions acordades amb el veïnat en les actuacions a realitzar als carrers Sant Eduard i Mariné.

Els veïns o veïnes que vulguin fer algun comentari o consulta sobre aquest projecte de reforma de carrers de l’Eixample Sud poden fer-ho tot enviant un correu electrònic a  Araceli Belmonte, tècnica de Manteniment Urbà: aracelibelmonte@santcugat.cat.

Top