Al contingut principal

Pla accessibilitat Eixample Sud

  • Pla d'accessibilitat a Eixample Sud. Àmbit d'actuació
  • Pla d'accessibilitat a Eixample Sud. Millores al passeig Antoni Gaudí

El gener de 2017 s'han inciiat un seguit d’actuacions a varis carrers de l’Eixample Sud per millorar l’accessibilitat al barri. Les obres afecten dues zones diferenciades: una delimitada pels carrers Bergara, avinguda Gràcia, Mariné i passeig Antoni Gaudí; i el passeig Antoni Gaudí, en tota la seva longitud.

En concret, els carrers de l’Eixample Sud afectats per les obres des del dilluns 9 de gener són Mariné, Sant Eduard i Bergara, entre avinguda de Gràcia i passeig Antoni Gaudí; i Sant Josep, Santa Teresa i Sant Salvador, entre Mariné i Bergara. Els treballs consisteixen bàsicament en l’ampliació i arranjament de voreres, desplaçament de fanals, soterrament de les instal·lacions de telefonia i electricitat, retirada d’arbrat i formació de nous escocells.

No es preveuen fer talls de trànsit en aquesta zona durant els quatre mesos que han de durar els treballs, únicament restriccions d’estacionament als trams afectats.

Millores al passeig Gaudí

L’actuació al passeig Antoni Gaudí, prevista per a l'últim trimestre del 2017, inclou millores de dos tipus. D’una banda, obres de repavimentació d’asfalt i d’adequació de parterres. De l’altra, actuacions de l’àmbit de parcs i jardins consistents en poda d’arbrat, condicionament de parterres, replantació d’arbustos i instal·lació de passos pavimentats.

Millores al carrer Conca

Actuacions de millora a les voreres del carrer Conca, arranjant els escocells malmesos i adequant els passos de vianants a la normativa vigent. Les actuacions es duen a terme dintre dels servei de manteniment de voreres del municipi, lot 2, i s'iniciaran al setembre.

Més informació

Trobareu informació detallada als documents relacionats Presentació del Pla d’accessibilitat de Sant Cugat a l’Eixample Sud (de novembre de 2016) i Presentació del Pla d’accessibilitat de Sant Cugat a l’Eixample Sud: carrers Sant Eduard i Mariné  (de març de 2017). Aquest segon document introdueix les modificacions acordades amb el veïnat en les actuacions a realitzar als carrers Sant Eduard i Mariné.

Els veïns o veïnes que vulguin fer algun comentari o consulta sobre aquest projecte de reforma de carrers de l’Eixample Sud poden fer-ho tot enviant un correu electrònic a  Araceli Belmonte, tècnica de Manteniment Urbà: aracelibelmonte@santcugat.cat.

Top