Al contingut principal

La preinscripció a formació professional


La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. En aquesta pàgina trobareu tota la informació relativa a l’oferta de formació professional a Sant Cugat, per a més informació consulteu www.gencat.cat/ensenyament.

Formació Professional Inicial (Cicles de grau mitjà i de grau superior)

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.

Centres públics

 • 08031861 · Institut Leonardo da Vinci (Ctra. de Sant Cugat a Rubí, s/n)

Centres concertats

 • 08026075 · Col·legi El Pinar de Ntra. Señora (c. del Canal de la Mànega, 3-5)
 • 08026038 · Col·legi Pureza de María (c. de Mercè Vilaret, 21)

Centres privats

 • 08073934 · Gimbernat Formació (av. de la Generalitat, 202-206)
 • 08072541 · Escola Superior de Negocis (av. de Cerdanyola, 73, 1a planta)
 • 08056961 · Europa International School (av. Pla del Vinyet, 110)

Calendari Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

 • Publicació de l'oferta inicial de places: 12 de maig de 2017
 • Període de presentació de sol·licituds: 16 al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per a presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de la relació d'alumnat admès: 3 de juliol de 2017
 • Període de matriculació: del 4 a l'11 de juliol de 2017, ambdós inclosos

Calendari Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

 • Publicació de l'oferta inicial de places: 12 de maig de 2017
 • Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per a presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat:29 de juny de 2017
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Publicació de la relació d'alumnat admès: 12 de juliol de 2017
 • Període de matriculació: del 13 al 20 de juliol de 2017, ambdós inclosos

Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny (Graus mitjà i superior)

Són cicles d’ensenyaments artístics que proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques i el disseny. Més informació a www.escoladart.com.

Centre públic

 • 08040011 · Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny (av. de Gràcia, 50)

Cicles de Modalitats Esportives (Graus mitjà i superior)

Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l'Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Centre públic

 • 08046694 · Institut CAR (Av. de l’Alcalde Barnils, 3-5). Més informació a ies.car.edu

Centre privat

 • 08056961 · Europa International School (Av. Pla del Vinyet, 110). Més informació a www.europais.com

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els PFI són programes per a joves més grans de 16 anys sense el graduat en ESO (abans anomenats Programes de Transició al Treball, PTT). Proporcionen als joves les competències que els permetin incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles de formació professional de grau mitjà. S’estructuren en mòduls:

 • Mòdul de formació professional. Per assolir les competències professionals. Inclouen pràctiques en empreses.
 • Mòdul de formació general. Per adquirir les competències instrumentals que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals.

A Sant Cugat, és l’Ajuntament qui organitza aquests programes conjuntament amb el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Barcelona i ofereix els següents perfils:

 • Auxiliar en vivers i jardins
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics

La superació d’un Programa de formació i inserció comportarà una certificació amb la relació de competències professionals acreditades i el reconeixement de la formació rebuda en la realització de les proves d’accés per incorporar-se a cicles de formació professional de grau mitjà.

Aquests ensenyaments s'imparteixen al Casal de Cultura de Mirasol (C. Mallorca, 42)

Calendari Programes de Formació i Inserció (PFI)

 • Publicació de l'oferta inicial de places: 12 de maig de 2017
 • Període de presentació de sol·licituds: 15 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2017
 • Termini per a presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de la relació d'alumnat admès: 3 de juliol de 2017
 • Període de matriculació: de l'1 al 18de setembre de 2017, ambdós inclosos

 

Top