Al contingut principal

Horts municipals

  • Horts urbans a can Mates
  • Horts urbans a can Mates
  • Horts urbans a can Mates
  • Horts urbans a can Mates
  • Horts urbans a can Mates

Horts de Can Mates

Els Horts familiars del Turó de Can Mates estan destinats majoritàriament a persones jubilades i a un parell d’entitats del municipi, als quals se’ls atorguen llicències individuals per a la ocupació i ús temporal de parcel·les individuals d’uns 50 m2.

Top