Al contingut principal

Educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria


La preinscripció i matrícula de P3 a 4t d'ESO

Per donar a conèixer l’oferta educativa de la ciutat, els centres organitzen jornades de portes obertes per mostrar les seves instal·lacions i presentar el seu projecte i funcionament. També fan entrevistes amb les famílies que ho sol·licitin.

Per accedir a una plaça escolar durant el període preinscripció, cal omplir una sol·licitud. L'imprès es pot obtenir als centres educatius i a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME). També us el podeu descarregar a l'apartat de Tràmits d'aquesta web o de la del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, l'òrgan responsable del procés d'escolarització.

La sol·licitud s’ha de presentar al centre que s’ha posat com a primera opció i es recomana demanar més d’un centre per ordre de preferència. També es pot presentar a l’OME, amb la corresponent documentació. El Departament d’Ensenyament també accepta sol·licituds telemàticament. La documentació s’ha de lliurar dins del termini per a ser baremada.

La presentació de més d'una sol·licitud així com la falsedat o el frau en les dades aportades comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Un cop finalitzat el termini de presentació, els centres fan el recompte de totes les sol·licituds rebudes. Si aquestes superen el nombre de places disponibles al centre, apliquen els criteris de barem.

Tota la informació en relació del procés de preinscripció (llistes de sol·licituds presentades, de sol·licituds baremades, d’admesos) es publiquen al tauler d’anuncis dels centres i també es podrà consultar a l’OME.

Top