Al contingut principal

Calendari de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals


El procés d'admissió d'alumnat a les escoles bressol municipals per al curs 2017-2018 es desenvoluparà d'acord amb el calendari següent:

  • del 2 al 12 de maig, ambdós inclosos: presentació de sol·licituds
  • 24 de maig: publicació de les llistes de sol·licitud de preinscripció amb la puntuació provisional
  • 26 de maig: sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds
  • del 29 al 31 de maig: termini de reclamació a les llistes de sol·licitud de preinscripció amb la puntuació provisional
  • 6 de juny: publicació de la relació definitiva d’alumnat admès
  • del 12 al 16 de juny, ambdós inclosos: període de matricula a l'escola bressol de primera opció

Passat aquest termini, si no s'ha formalitzat la matrícula, la plaça quedarà disponible

Top