Al contingut principal

Bonificacions a les escoles bressol municipals

  • Escola bressol municipal El Niu
  • Escola bressol municipal Tricicle

Al curs escolar 2017-2018 s'aplicaran a les quotes de les escoles bressol municipals les bonificacions seguents:

  • Famílies nombroses, monoparentals i/o famílies de múltiples: reducció del 37,33% sobre la quota de l'escola bressol, prèvia presentació de la fotocòpia del títol vigent expedit per la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies que tinguin dos infants que assisteixin simultàniament a l'escola bressol: reducció del 10% sobre la quota de l'escola.

Les bonificacions no són acumulables i sempre s'aplicarà la més beneficiosa per a l'obligat al pagament.

Top