Al contingut principal

Àrees de proximitat escoles bressol municipals

  • Mapa àrees proximitat escoles bressol municipals

Les vuit escoles bressol municipals estan ubicades de manera que cada barri de Sant Cugat en tingui una de referència.

Per a la preinscripció 2017-2018, als infants residents a Mira-sol i les Planes nascuts entre l'1 de gener i el 12 de maig de 2017 se'ls reconeixerà la puntuació per domicili o treball a les escoles bressol Cavall Fort, La Mimosa, Tricicle i Mare de Déu de Montserrat.

A efectes de puntuació de l’àrea de proximitat es tindrà en compte el districte censal (no el codi postal) que es pot consultar, abans de presentar la sol·licitud de plaça, en els llocs de presentació de la preinscripció: Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Top