Al contingut principal

Àrees de proximitat centres segon cicle d'infantil, primària i secundària


Per consultar quins centres de primària i secundària públics i concertats corresponen al domicili de l’alumne/a o, si s’escau, al domicili laboral del pare, mare o persona tutora, s'ha d'introduir l'adreça al formulari següent.

Consulta de centres educatius en funció del domicili

Cercar per nom de carrer
Top