Al contingut principal

Ajuts socials IBI

 • Ajuts a l'IBI
 • Ajuts per al pagament de l'IBI per a famílies amb pocs recursos, monoparentals i majors 65 anys
 • Ajuts al pagament de l'IBI 2017. Bonificacions per a famílies nombroses

L’Ajuntament amplia aquest 2017 els ajuts per pagar l’Impost de Béns Immobles (IBI) per tal que arribin a un major nombre de persones i famílies. L’objectiu és destinar més ajuts socials per a qui més ho necessita i, d’aquesta manera, impulsar el benestar a la ciutat.

Els ajuts a l’IBI s’adrecen a tres col·lectius: famílies monoparentals, persones majors de 65 anys i llars amb pocs recursos. La quantitat de cada ajut varia progressivament en funció dels ingressos de la unitat de convivència, el nombre de persones que en formen part i el valor cadastral de l’immoble on habiten.

Les sol·licituds per obtenir aquests ajuts s’han de presentar a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) entre els dies 12 de juny i 29 de setembre de 2017. Les persones que visquin de lloguer i que per contracte hagin de pagar aquest impost, també els poden sol·licitar.

Principals novetats

 • S’unifiquen en una sola taula de requisits els ajuts a l’IBI –a famílies monoparentals, majors de 65 anys i llars amb pocs recursos- per tal de facilitar els tràmits i ampliar el nombre de persones que poden optar-hi.
 • S’elimina el topall màxim de l’ajut per a les famílies amb trams de renda més baixos (fins a 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya-IRSC: fins a uns ingressos màxims de 15.935 €).
 • Es crea un import mínim de l’ajut de 95 €. Es donarà en cas que l’ajut al qual es té dret sigui inferior a aquesta quantitat.
 • Millora dels ajuts per a famílies amb pocs recursos:
 1. S’incrementa fins al 90% en les rendes més baixes (l’any passat en aquests casos l’ajut arribava a cobrir un màxim del 66%).
 2. S’amplia un 80% el topall màxim de l’ajut: s’ha passat de 250 a 450 € màxim per ajut.
 3. S’incrementa el topall del valor cadastral: l’any passat es donaven per a immobles que tinguessin un valor cadastral d’un màxim de 250.000 €. Ara aquest topall s’amplia fins als 400.000 €.
 • Millora dels ajuts per als majors de 65 anys: s’incrementa un 55% el topall màxim d’ingressos. Fins ara es tenia dret a aquest ajut en cas de no superar els 18.000 € i a partir d’ara el màxim serà de 27.890 €.

Trobareu la informació detallada dels ajuts a l'IBI 2017 i la documentació que cal aportar al tràmit relacionat Ajut econòmic a l'habitatge.

La partida econòmica destinada a cobrir els ajuts a l’IBI s’ha incrementat un 9,5% en relació a 2016.  En cas que s’esgoti, l’Ajuntament estudiarà la possibilitat d’augmentar-la per donar resposta a totes les peticions.

Bonificacions per a famílies nombroses

Aquest col·lectiu no rep un ajut econòmic sinó que, directament, es bonifica l’import de l’IBI per tal d’aplicar-hi una rebaixa. Enguany les bonificacions es mantenen igual que l’any passat, arribant a un màxim del 90%. El 2016 l’Ajuntament va bonificar un total de 402.639 € a un total de 1.045 famílies nombroses santcugatenques. La previsió per aquest any 2017 és que sigui una xifra similar.

 

Top