Al contingut principal

Detall concurs

Ajuts a l'IBI per a establiments culturals 2017

Objectius: L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts públics, mitjançant pública concurrència, a les persones físiques o jurídiques que gestionen equipaments i/o establiments l’activitat dels quals sigui el foment, l’exhibició i/o el comerç en l’àmbit cultural d’interès públic local, tot proporcionant a la ciutadania uns serveis de caire cultural.

Dates

  • Data de publicació de l'anunci: 13/07/2017

    L’anunci d’aquesta convocatòria s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 13 de juliol de 2017.

  • Terminis de presentació: 15/09/2017

    El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, és del 17 de juliol al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

    Les bases i els impresos de sol·licitud es poden obtenir al tràmit relacionat.

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Organisme: Ajuntament
Estat: Obert
Tràmit: 2017 Ajuts a l'IBI per a establiments culturals

Top