Al contingut principal

Transparència

  • Ajuntament de Sant Cugat

El govern municipal de Sant Cugat té un ferm compromís de transparencia amb la voluntat d’informar i retre comptes de tota l’acció de govern.  

Des de fa molts anys aquest Ajuntament és un referent en gestió pública i a partir de l’eina del PACTE (Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica) planifica i gestiona l’acció de govern per poder realitzar el retiment de comptes i l’avaluació de les polítiques públiques.

Tota l’activitat de l’Administració ha de ser visible a la ciutadania, fàcilment localitzable i expressada amb claredat. La ciutadania té dret a sol·licitar i rebre tota la informació que sigui pública.

Aquesta Administració té la intenció d’obrir totes les dades públiques per tal que la ciutadania pugui avaluar les accions del govern i alhora aquestes dades puguin permetre a les empreses i altres organitzacions crear nous serveis o complementar els existents, amb la finalitat d’innovar i a la vegada crear nous models de negoci.

Top