Al contingut principal

Política d’integritat

  • Ple municipal

L’Ajuntament de Sant Cugat, amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya, ha iniciat un projecte per desenvolupar la política d’integritat.

Gestionar la integritat en una institució pública significa que aquesta assumeix un paper actiu en cadascun dels tres eixos en què aquesta es vertebra:

  1. L’ètica pública, guiar i orientar les persones que formen part de l’organització sobre la conducta que s’espera d’elles en l’exercici de la seva responsabilitat professional.
  2. La gestió pública professional, garantir l’eficiència i la legalitat en la gestió de les funcions, els serveis i els recursos públics i reduir les oportunitats de comportaments impropis i d’abús de la posició pública en benefici privat.
  3. La prevenció de la corrupció que es centra exclusivament en la lluita contra la corrupció: com es fa la prevenció, la detecció i la resposta d'actes de corrupció.

A finals del 2013 es va fer la fase de sensibilització (hi varen participar unes 580 persones). En el decurs del primer semetre del 2014 es varen fer les fases de diagnosi i priorització amb un equip heterogeni (electes, directius i personal municipal de totes les categories i nivells laborals) d’unes 30 persones.

El dia 15 de desembre de 2014 es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics al ple municipal el document del Pla d'Integritat 2015-2016, on es detallen les accions que es duran a terme per a la millora de la integritat de la Institució.

En els enllaços següents podreu trobar els documents generats en tot aquest procés.

Top