Al contingut principal

Col·laboració

  • Destacat

La col·laboració activa de la ciutadania la involucra en la tasca de govern i permet identificar noves oportunitats.

Per aconseguir treballar en la línia d’aquests eixos l'Ajuntament vol utilitzar totes les eines digitals que té a l’abast, però no es tracta d’un canvi tecnològic, sinó que és un canvi de mentalitat més global, al qual s’han d’adaptar molts processos i protocols en la prestació dels serveis públics.

Mitjançant l'eAdministració s'ha de garantir la informació, els canals a partir dels quals els ciutadans i les ciutadanes poden participar i col·laborar amb l’Administració.

Top