Al contingut principal

Detall de directori

Àrees municipals · Oficina Municipal d' Educació · Serveis Municipals

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Plaça de la Vila, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès

935 657 000

Horari

A partir dilluns 15 de maig i per tota la resta del any: entrevistes concertades des de l’OAC o trucant directament al Servei d’Educació

Descripció

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) té l'objectiu d'informar i orientar les famílies i alumnes en relació al procés de preinscripció escolar als centres educatius.


S'informa de les característiques de tots els centres sostinguts amb fons públics de la ciutat, públics i privats concertats, dels nivells educatius que imparteixen, del nombre de places i vacants, dels serveis que ofereixen i del seu cost, de les activitats complementàries i extraescolars, i també del mapa de zones escolars. Des de l'escola bressol fins els estudis post-obligatoris.

Top