Menú Principal

  1. Viu Serveis per a la ciutadania
  2. Gaudeix Cultura, lleure, esports i ...
  3. Participa Associacions i entitats, ...
  4. Estudia Tota l'oferta formativa
  5. Ajuntament


Perfil de contractant

El 3 d’octubre de 2011 s'ha posat en marxa el nou perfil de contractant de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Aquest és l’espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de l’Ajuntament amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, com estableix l'art. 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.


Com amb la plataforma anterior, des del següent enllaç podreu consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès:


Accediu al PERFIL DE CONTRACTANTHistòric de contractació


Al web Plataforma de Contratación del Estado, del Ministeri d'Economia i Hisenda, podeu consultar i obtenir els plecs i la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats per l'Ajuntament abans del 3 d'octubre de 2011.


Els passos a fer per accedir al perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Cugat a www.contrataciondelestado.es són:

1. Seleccionar la pestanya Licitacions

2. A la casella Nombre O. Contratación escriure, textualment: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

3. Prémer el botó Cercar (a la part inferior de la pàgina)

4. Seleccionar el número de procediment licitatori que interessa

5. Al final de la pàgina trobareu els documents Anunci i Plec disponibles en diferents formats (inclòs pdf).


Descarregar informació

Licitacions en curs

Inici

Final

Convocatòria per a atorgament llicències per a instal·lació casetes pirotècnia 2015

09.04.2015 a determinar

Logo del Ajuntament de Sant Cugat
© Ajuntament Sant Cugat -
Pl. de la Vila, 1
Sant Cugat del Valles, Barcelona, 08190 Espanya
- T. 93 565 70 00 - 010