Al contingut principal

Quotes a les escoles bressol municipals


Els preus públics aprovats per al curs 2016-2017 estan subjectes a possibles variacions en funció del finançament dels ens supralocals.

Escoles Cavall Fort, Gargot, El Niu, La Mimosa, Mare de Déu de Montserrat i Tricicle

La quota mensual comprèn quatre conceptes:

1. Quota d'escolaritat

 • Quota mensual d'escolaritat: 160,30 euros
 • Quota mensual Grup R (matins) escoles El Niu, La Mimosa i Mare de Déu de Monserrat: 106,80 euros

2. Manteniment i consums

 • Quota mensual de manteniment i consums: 95,20 euros
 • Quota mensual de manteniment i consums, Grup R (matins) escoles El Niu, La Mimosa i Mare de Déu de Montserrat: 63,50 euros

El preu de l'Escolaritat i el Manteniment i consums s'abonarà mensualment. Els mesos de setembre i de juliol s'abonarà la quota de 1/2 mes.

3. Menjador

 • Quota mensual servei dinar i berenar: 153,80 euros
 • Quota mensual servei dinar: 134,80 euros
 • Quota mensual servei berenar: 40,60 euros
 • Quota mensual d'alletament: 67,40 euros
 • Quota mensual d'alletament i berenar: 94,70 euros
 • 1 dinar esporàdic: 9,40 euros
 • 1 berenar esporàdic: 2,40 euros

El preu del menjador s'abonarà mensualment. Els mesos de setembre i de juliol s'abonarà un 50% de l'import del preu mensual.

4. Servei d'acollida

 • Servei mensual d’acollida de 8 a 9 h: 41,40 euros
 • Servei mensual d’acollida de 8.30 a 9 h: 20,70 euros
 • Servei d’acollida esporàdic de 8 a 9 h: preu diari, 5,00 euros
 • Servei d’acollida esporàdic de 8.30 a 9 h: preu diari, 2,50 euros

Per obrir el servei d’acollida caldrà un nombre mínim d’alumnat inscrit al servei.

 

Escola El Molí

La quota mensual comprèn tres conceptes:

1. Quota d'escolaritat

 • Horari de 9 a 12 h: 96, 18 euros 5 dies/set · 76,94 euros 4 dies/set · 57,71 euros 3 dies/set
 • Horari de 9 a 15 h: 160,30 euros 5 dies/set · 128,24 euros 4 dies/set · 96,18 euros 3 dies/set

2. Manteniment i consum

 • Horari de 9 a 12 h: 57,12 euros 5 dies/set · 45,70 euros 4 dies/set · 34,27 euros 3 dies/set
 • Horari de 9 a 15 h: 95,20 euros 5 dies/set · 76,16 euros 4 dies/set · 57,12 euros 3 dies/set

3. Servei d'acollida

 • Horari de 8 a 9 h: 41,40 euros 5 dies/set · 33,12 euros 4 dies/set · 24,84 euros 3 dies/set · 16,56 euros 2 dies/set · 8,28 euros 1 dia/set · 5,00 euros esporàdic
 • Horari de 8.30 a 9 h: 20,70 euros 5 dies/set · 16,56 euros 4 dies/set · 12,42 euros 3 dies/set · 8,28 euros 2 dies/set · 4,14 euros 1 dia/set · 2,50 euros esporàdic

El preu de l'Escolaritat i Manteniment i consums s'abonarà mensualment. El mes de setembre s'abonarà la quota de 1/2 mes.

El mes de juliol s'abonarà l'import corresponent al període de l'1 al 25 de juliol de 2017.

 

BONIFICACIONS

Famílies nombroses, monoparentals i/o famílies de múltiples: s'aplicarà la reducció del 50% sobre la quota d'escolaritat.

Famílies nombroses, monoparentals i/o famílies de múltiples: s'aplicarà la reducció del 16% sobre la quota de manteniment i consums.

Famílies que tinguin dos infants que assisteixin simultàniament a l'Escola Bressol, s'aplicarà la reducció del 10% sobre les quotes d'escolaritat i manteniment i consums. Aquesta bonificació no és acumulable a d'altres bonificacions o tarifació social de les Escoles Bressol.

Infants de necessitats educatives específiques (NEE): s'aplicarà la reducció del 50% sobre la quota d'escolaritat i de manteniment i serveis quan, per indicació de la psicòloga del PME, l'infant redueixi a mitja jornada l'assistència al centre.

Tarifació Social sobre la quota d'escolaritat, manteniment i consums i sobre l'activitat d'estiu segons quadre annex als preus públics.

Top