Al contingut principal

Calendari de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals


El procés d'admissió d'alumnat a les escoles bressol municipals per al curs 2016-2017 es desenvoluparà d'acord amb el calendari següent:

  • del 2 al 13 de maig, ambdós inclosos: presentació de sol·licituds
  • 25 de maig: publicació de les llistes de sol·licitud de preinscripció amb la puntuació provisional
  • 26 de maig: sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds
  • del 26 al 30 de maig: termini de reclamació a les llistes de sol·licitud de preinscripció amb la puntuació provisional
  • 6 de juny: publicació de la relació definitiva d’alumnat admès
  • del 13 al 17 de juny, ambdós inclosos: període de matricula

Passat aquest termini, si no s'ha formalitzat la matrícula, la plaça quedarà disponible

Top